Wednesday, 4 April 2018

Ibunda Nabi Muhammad ﷺ Meninggal Dunia

Materi 6: Ibunda Rasulullah ﷺ Meninggal DuniaSirah Nabawiyah dari kitab “al-Khullaashoh al-Bahiyyah fiy Tartiibi Ahdaats as-Sirah an-Nabawiyyah”

Ibunda Rasulullah ﷺ Aminah meninggal dunia .

٦ – ولما بلغ – صلى الله عليه وسلم – ست سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، فكفله جده عبد المطلب

6. Ketika Rasulullah ﷺ menginjak usia 6 tahun, Ibundanya meninggal di Abwaa’ yang terletak di antara Makkah dan Madinah, lalu kakeknya Abdul Muththolib mengambil alih mengasuhnya.

Pelajaran:

1- Ibnu Ishaq mngatakan: Ketika Rasulullah ﷺ berumur 6 tahun, Aminah ibunda beliau meninggal dunia di Abwa’ yg terletak antara Makkah dan Madinah, Aminah pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk brkunjung kpda sanak keluarga dari Bani ‘Adi bin Najjar, lalu meninggal dunia dalam perjalanan pulang menuju Makkah. (Lihat sirah Ibnu Hisyam 1:155)

2- Abwa’ adalah sebuah prkampungan yg masih trmasuk wilayah Madinah. Jarak Abwa’ dan Juhfah sejauh 23 mil. Ada yg mngatakan; Abwa’ adlah sebuah gunung terletak di sebelah kanan bagi yang memasuki Makkah dari arah Madinah. Di situ trdapat sbuah negri yang dinisbatkan kpda gunung ini. (Lihat Mu’jamul Buldan I/79)

3- Imam Muslim meriwayatkan bhwa saat Rasulullah ﷺ melewati Abwa’ untuk prgi ke kota Makkah pada tahun penaklukan kota tersebut, beliau meminta izin kepada Rabbnya untuk menziarahi ibunya. Beliaupun diberikan izin. Lalu beliau menangis dan menyebabkan orang2 di sekitar beliau jga turut menangis. Saat itu beliau bersama seribu orang yang mengenakan penutup kepala dari besi. (Lihat shahih Muslim bisyarh an-Nawawi VII/45-46)

4- Saat ibunya meninggal, Rasulullah ﷺ diasuh oleh Ummu Aiman. Lalu beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muththolib.

5- Ketika Rasulullah ﷺ di bawah asuhan kakeknya, Ibnu Ishaq meriwayatkan: “Dahulu ada sebuah kasur disediakan untuk Abdul Muththolib di bawah naungan Ka’bah. Dan sebgai wujud penghormatan kepadanya, tdak seorangpun dari anak-anaknya yg berani duduk di atas kasur tersebut. suatu kali, Rasulullah ﷺ duduk di atasnya maka paman2 beliau berusaha memindahkan Rasulullah ﷺ . Namun Abdul Muththolib berkata, ‘biarkanlah cucuku’. Lalu ia mengusap punggung Rasulullah seraya brkata, ‘sungguh cucuku ini akan menjadi orang besar’.” (Lihat sirah Ibnu Hisyam I/129, riwayat ini diperselisihkan oleh Ulama)

WaLlohu Ta’ala A’lam.

Ustadz Abu Abdirrazzaq Marzuki Umar, Lc. حفظه الله (Alumni Fakultas Syari’ah Universitas Islam Madinah dan saat ini menempuh S2 di jurusan Sejarah Islam di kampus yang sama)

No comments: