Monday, 20 April 2015

Dina-Dina Ala
Dina Ala
Ora kena kanggo lelungan lan liya-liyane
1.       Akad Paing
2.       Setu Pon
3.       Jumuah Wage
4.       Selasa Kliwon
5.       Senen Legi
6.       Kemis Wage


Dina Ala Banget
Ora kena kanggo lelungan lan liya-liyane
1.       Rebo Legi
2.       Akad Paing
3.       Kemis Pon
4.       Selasa Wage

5.       Setu Kliwon

No comments: