Monday, 20 April 2015

Ala Beciking Sasi Kanggo Ijabing PangantenSura                       = Tukar padu, nemu kerusakan (aja di terak)
Sapar                     = Kekurangan, sugih utang (kena di terak)
Mulud                   = Mati salah siji (aja di terak)
Rabingulakir       = Tansah di catur lan nemu ujar ala (kena di terak)
Jumadil Awal      = Kerep kelangan, kapusan, sugih satru (Kena di terak)
Jumadil Akir        = Sugih mas salaka
Rejeb                    = Sugih anak lan slamet
Ruwah                  = Rahayu ing sakabehe
Pasa                       = Silaka gedhe (Aja di terak)
Sawal                    = Kekurangan, sugih utang (Kena di terak)
Dulkangidah       = Gering, kerep pasulayan lan mitra (Aja di terak)

Besar                     = Sugih, nemu suka harja


Katrangan : Kang becik kanggo ijabing panganten yaiku sasi Jumadilakir, Rejeb, Ruwah lan Besar, samono iku yen sajrone sasi-sasi mau ana dinane Slasa Kliwon, luwih becik maneh yen ing sasi iku uga ana dinane Jumuah Kliwon. Dene yen ora ana dinane Slasa Kliwon sasi-sasi mau banjur kapetung sasi kang ala lan ora kena kanggo ijabing panganten. Yen perlu, aluwung nerak nganggo sasi-sasi kang kurang becik yaiku : Sapar, Rabingulakir, Jumadilawal utawa Sawal, nanging yen sasi-sasi mau ana dinane Slasa Kliwon, sukur bage kajaba ana dinane Slasa Kliwon, uga ana dinane Jumuah Kliwon, iku kang luwih becik banget.

No comments: