58. ‘Imran bin Hushain – Seri Sahabat Nabi yang Mendengar Langsung Hadits


Abu Nujaid ‘Imran bin Hushain al Kuza’i. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada ahun peperangan Khaibar, yaitu tahun 7 H.

Beliau acap kali mengikut Nabi dalam pelbagai jihad. Pada zaman Khalifah Umar beliau di kirim ke Basrah untuk dakwah.

Beliau merawikan 186 hadits; di antaranya 8 buah dalam Bukhari dan Muslim, 4 dalam Bukhari saja, 9 dalam Muslim saja dan yang lain tersebar dalam pelbagai kitab hadits.


Beliau wafat di Basrah pada tahun 52 H dan bermakam di situ.Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit