53. Ibnu ‘Amar bin ‘Ash – Seri Sahabat Nabi yang Mendengar Langsung Hadits


Nama beliau adalah Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, bukan Abdullah bin Umar bin Khathab.

Beliau masuk Islam terdahulu dari bapaknya ‘Amr bin ‘Ash.

Beliau seorang sahabat yang alim, ahli fiqih, hapal Qur’an keseluruhannya, salah seorang dari “Abadallah” yang empat.

Wafat tahun 67 H.


Banyak orang mengambil hadist kepada beliau.Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit