Buraidah bin Hushaib
Buraidah bin Hushaib adalah seorang sahabat yang ikut dalam bai’ah Syajaratur Ridhwan. Mula-mula beliau penduduk Madinah, kemudian pindah ke Basrah, dari situ terus ke Khurasan dan akhirnya wafat di Marwin tahun 62 H pada zaman Khalifah Yazid bin Mu’awiyah.
Beliau merawikan 177 hadist; 1 di antaranya dalam Bukhari-Muslim, 2 dalam Bukhari saja;, 11 dalam Muslim saja dan yang lain terdapat dalam berbagai kitab lainnya.Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit