Bilal bin Harits
Abu Abdirrahman Bilal bin Harits al Muzni
Mula-mula beliau tinggal di Asy’ar kemudian pindah ke Madinah. Banyak beliau merawikan hadist. Di antara yang mengambil hadist kepada beliau adalah anaknya bernama Harits dan beliau mengambil kepada ‘Alqamah Ibnu Waqabh.
Wafat tahun 60 H dalam usia 80 tahun.

Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit

Doa pada 7 atau 40 Hari Setelah Kematian