Sahabat Nabi Muhammad SAW : 004. Abu Musa Asy’ari


Beliau wafat di MAdinah pada tahun 74 H dan dimakamkan di Baqi. Seorang sahabat yang masuk pada permulaan munculnya Islam. Beliau banyak mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Beliau pindah ke Habsyah, Ethiopia, bersama sahabat-sahabat yang lain dan kembali ke Madinah tahun 7 H, menetap di samping Nabi, menghapal Al Qur’an keseluruhannya di luar kepala.
Beliau merawikan 260 hadist, di antaranya 49 dalam Bukhari dan Muslim, (muttafaq alaihi), 4 buah dalam Bukhari saja, 15 dalam Muslim saja dan selebihnya tersebar dalam berbagai kitab hadist.
Pada tahun 20 H, beliau di angkat oleh Saidina Umar, khalifah ke-II, menjadi Wali (Amir) di Basrah, pada ketika itu banyaklah petunjuk diberikan Saidina Umar kepada beliau tentang masalah-masalah pengadilan, yang sampai sekarang petunjuk iu dipakai jadi pedoman dalam mahkamah-mahkamah Islam di seluruh dunia. Kemuian beliau dipindahkan ke Kufah. Basrah dan Kufah adalah dua kota terbesar pada zaman Khalifah Umar Rda.Sebagai di maklumi dalam sejarah pada ketika terjadi gencatan senjata dalam “peperangan Shiffin” dantara Saidina Mu’awiyah dan Saidina Ali, maka Abu Musa Al Asy’ari ini adalah Ketua delegasi dari pihak Saidina ‘Ali dalam perundingan perdamaian, sedang di pihak Mu’awiyah ketua delegasinya adalah Saidina Amr bin Ash.
Abu Musa Al Asy’ari ini adalah nenek moyang dari Syeikh Abu Hassan Al Asy’ari, yaitu Imam Kamum Ahlussunnah wal Jama’ah yang terkenal. Wafat pada tahun 44 H dan dimakamkan di Mekkah Al Mukarramah.
Sahabat Nabi yang lain :


Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit