Sahabat Nabi Muhammad SAW : 003. Abu Sa’id Al Khudri


Nama beliau adalah Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khidri, tetapi dimasyurkan saja dengan panggilan Abu Sa’id Al Khudri.


Beliau orang Anshar dari suku Khazraj, yang menghadiri bai’ah Syajaratur Ridhwan di Hudaibiyah pada tahun 6 H dan ikut dalam peperangan Khandaq dan 12 peperangan lain bersama Nabi. Beliau seorang cerdik cendikia, merawikan sebanyak 1170 hadist; di antaranya 46 buah dalam Bukhari dan Muslim, 16 dalam Bukhari saja, 51 dalam Muslim saja dan selebihnya tersebar dalam berbagai kitab hadist.

Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit