Sunday, 3 February 2019

LARILAH DARI TEMAN YANG JELEK✍🏾Al Imam Az Zahid Malik bin Dinar rahimahullah berkata :

⛓ Setiap saudara, teman duduk dan kawan yang tidak bisa engkau ambil darinya faedah kebaikan dalam urusan agamamu,
💨 maka larilah engkau darinya !

📚 [Al Uzlah Libni Abid Dunya 155]

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

✍️ قال الإمام الزاهد مالك_بن_دينار رحمه الله :

⛓ كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا في أمر دينك

💨 ففر منه

📚 [ العزلة لابن أبي الدنيا١٥٥ ]

➖➖➖


⏯ Channel Telegram** || https://t.me/salafy_cirebon


No comments: