Wednesday, 16 January 2019

Suka Melanggar Janji? Perhatikan ini!

💥❌⛔️🔥 SENGAJA MELANGGAR JANJI ADALAH SIFAT ORANG-ORANG RENDAHAN

✍🏻 Al-Mutsanna bin Haritsah asy-Syaibany rahimahullah berkata:

لأن أموت عطشا أحب إلي مـن أن أخلف موعدا.

"Sungguh, saya mati dalam keadaan kehausan lebih saya sukai dibandingkan saya sengaja melanggar sebuah janji."

📚 Bahjatul Majalis, jilid 2 hlm. 494


⏩ http://telegram.me/ForumSalafy
💽 http://t.me/SalafyPalembang
www.salafypalembang.com

16 Januari 2019

No comments: