Saturday, 23 April 2016

Penjara Bulasa

Penjara Bulasa adalah penjara yang di rancang untuk orang-orang sombong di akhirat kelak. Penjara ini di kelilingi oleh api yang sangat panas. Kemudian narapidananya di berikan minuman nanah dan darah dari Thinatil Khabal.
Masih sombong? Pikirkan lagi.

No comments: