Friday, 28 August 2015

Ilmune Arya Bangah

Perlu kanggo nyingkirake sato kewan galak lan mlebu ing ngalas kang werit dongane mangkene :
Wiyak bumi wiyak langit, jagat suwung tan ana bebayane, ingsun sajatining manungsa kang karsa, bis sekulem, tis sekulen, tan ana bebayane, tikur, tikur, tekane tunduk, mulihe nghungkul.

No comments: