Monday, 27 October 2014

Makna Laa Ilaaha IllallaahMakna tiada Tuhan melainkan Allah itu ialah, tiada yang wajib di sembah dengan sebenarnya di alam wujud ini kecuali Allah.Penjelasan :
Sebab, Allah lah yang menciptakan dan menghidupkan, juga yang melengkapi anggota kita dan kenikmatan lainnya.

Oleh karena itu, hanya kepada-Nya kita wajib menyembah dan mengabdi dengan mengikuti segala macam petunjuk-Nya, baik mengenai ibadah khusus seperti salat maupun yang bertalian dengan kepentingan kemasyarakatan. Allah telah membuat petunjuk dan kesemuanya itu di anggap ibadah.

No comments: