52. Ibnu Mas’ud – Seri Sahabat Nabi yang Mendengar Langsung Hadits


Nama beliau adalah Abdullah bin Mas’ud, tetapi lebih di kenal dengan nama Ibnu Mas’ud saja. 

Beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Seorang sahabat yang tertua juga dan yang setia kepada Nabi.

Beliau biasanya pembawa sepatu Nabi, pembawa kendi wudhu’ Nabi, pembawa sikat gigi dan lain-lain.

Beliau banyak juga di siksa kafir Quraisy dan karena itu pindah ke Habasyah. Ikut peperangan Badar dan lain-lain peperangan sesudah itu.

Pada zaman khalifah Umar bin Khathab beliau di angkat menjadi Qadhi dan ketua Baitul Mal di Kufah.

Beliau merawikan 848 hadits; di antaranya 64 dalam Bukhari dan Muslim, 21 dalam Bukhari saja, 35 dalam Muslim saja dan selebhnya tersebar pada pelbagai kitab hadits.


Pada akhir hayatnya pindah ke Madinah, wafat di situ tahun 32 H dan bermakam di makam Baqi’.
Comments

Popular posts from this blog

Mengusap Wajah Setelah Shalat

Lebih Utama Mana Shalat Tarawih Berjamaah Atau Sendiri ?

Pengendalian Gulma pada Kelapa Sawit